Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Lợi ích của thành viên AICAR

Đăng ký all'AICAR - Ý Hiệp hội tép ong đỏ - có nghĩa là tham gia một nhóm những người bạn có cùng đam mê và những người, thông qua Hiệp hội, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của họ.


Tất nhiên bên cạnh này Hiệp hội chúng tôi khuyến khích các sáng kiến như công ước và giảm giá tại các công ty, mua sắm trực tuyến và nhiều hơn nữa.

Cho đến nay, chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận sau đây:

- aqua1 cung cấp các thành viên miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên € 50,00 (đọc thông tin và chế độ)

- Aquariumline giảm giá dao động từ 3% đến 15% trên tất cả các sản phẩm trong danh sách (đọc thông tin và chế độ)

- E-Key.it cung cấp các thành viên giảm giá 3,7% trên tất cả các mặt hàng để bán (đọc thông tin và chế độ)


Sớm công ước khác sẽ được chính thức hóa quuindi Theo dõi all'AICAR !!!